សូមមេត្តាកុំអូសរំលងអី ! សូមជួយស៊ែរយកបុណ្យម្នាក់1ផង ប្អូនស្រីម្នាក់ពិការជើងទាំងសងខាង គួរឲ្យអាណិតណាស់ពេលនេះនាងដេកនៅពេទ្យកាល់ម៉ែត….

សូមមេត្តាកុំអូសរំលងអី ! សូមជួយស៊ែ​​រយកបុណ្យម្នាក់1ផង… Please help share 🙏
នាងខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូន សូមមេត្ដាជួយដល់រូបប្​​អូនស្រីខ្ញុំផង! ពួកខ្ញុំអស់​​លទ្ធភាព​​​​មើលហើយ បងប្អូន…!

អាណិតណាស់! នាងខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូន សូមមេត្ដាជួ​​យដល់រូបប្អូនស្រីញុមផង ពីព្រេាះរូបនា​​ងត្រូវពិការជើង ទាំងសងខាង ហើយនៅដេកពេទ្យកាល់​​ម៉ែត នៅឡើយទេ សូម​​​មេត្ដាជួយដល់រូបនាងផង ពួកញុមអស់លទ្ធភាពមើលហើយ សូមមេតាជួយនាងផងនេះ ជាលេ​​ខ 088 984 3972 លេខនឹងជាលេខរូបនាងផ្ទាល់ សូមអគុណ ៕