គួរឲ្យរន្ធត់មែន!! មកមើលទាំងអស់គ្នា តើវាជាអ្វី? បញ្ជាក់÷ រូបភាពមិនបានកាត់តនោះទេ

ពេលខ្លះអ្នកត្រូវធ្វើដំណើរទៅកន្លែងណាមួយនៅពេលយប់ ខណៈពេលដែលរថយន្តរបស់អ្នកកំពុងតែធ្វើដំណើរនៅលើផ្លូវ ស្រាប់តែពេលនេាះអ្នកបានឃើញនូវអ្វីៗដែលចម្លែកៗនៅក្បែរៗឡានរបស់អ្នក។ តើអ្នកមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរ?

ក្រោយអ្នកមើលរូបទាំងនេះហើយអ្នកនឹងលែងចង់ធ្វើដំណើរនៅពេលយប់ទៀតនេាះទេ។

%d bloggers like this: