អាសូរណាស់! មនុស្ស២នាក់ បានស្លា ប់បាត់បង់ជីវិតត្រឹមមួយពព្រិចភ្នែក ក្នុងពេលតែមួយ ដោយសារតែ…

(ព្រៃវែង)៖ ភ្លៀងផ្គរខ្យ ល់កន្ត្រាក់ បណ្ដាលឱ្យរន្ទះបា ញ់សម្លា ប់មនុស្ស០២នាក់ ក្នុងពេលតែមួយ នៅកន្លែងខុសគ្នា កាលពីរសៀលថ្ងៃទី០៩.០៤.២០២១ នៅមូលដ្ឋានស្រុកពារាំង ខេត្តព្រៃវែង ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទី១៖ ឈ្មោះ លន់ វិន ភេទស្រី អាយុ៤៦ឆ្នាំ នៅភូមិពារាំង ឃុំរាប ស្រុកពារាំង(ស្លា ប់)។ ជ នរងគ្រោះរូបនេះត្រូវរ ន្ទះបា ញ់ ស្លា ប់ នៅចំណុចកែងពោធិ៍តានប់ខាងត្បូង ភូមិពារាំង ឃុំរាប ស្រុកពារាំង កាលពីម៉ោង៣រសៀលថ្ងៃទី០៩.០៤.២០២១នេះ។ ទី២៖ ឈ្មោះ សន សឿន ភេ ទប្រុស អាយុ៦០ឆ្នាំ នៅភូមិគគរ ឃុំកំពង់ពពិល ស្រុកពារាំង (ស្លា ប់)។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ជ នរ ងគ្រោះរូបនេះត្រូវរ ន្ទះបា ញ់ស្លា ប់ នៅចំណុចបឹងត្រាល ឃុំកំពង់ពពិល ស្រុកពារាំង កាលពីវេលាម៉ោង០៣រសៀលថ្ងៃទី០៩.០៤.២០២១នេះ។ សម ត្ថ កិច្ចនគរបាលស្រុកពារាំង បានឱ្យដឹងថា៖ ជ នរ ងគ្រោះទាំង២នាក់ខាងលើ ពិតជា

ស្លា ប់ដោយ សារគ្រោះ ធម្មជាតិរ ន្ទះបា ញ់ ពិ តប្រាកដមែន។ ក្រោយពិនិត្យរួចសម ត្ថកិច្ច បានប្រគ ល់ស ព ជូនទៅក្រុមគ្រួសារ ដើម្បីធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីខ្មែរ៕