ផ្អើលទាំងព្រឹក! ប្រទះឃើញ ស ព នារីវ័យក្មេងម្នាក់បានដេកស្លា ប់ យ៉ាងសង្វេក ដោយ…(មានវីដេអូ)

(ក្រុងព្រះសីហនុ)៖ សមត្ថកិច្ចឲ្យដឹងជា បឋមនៅព្រឹក ថ្ងៃ៩ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១នេះថា ក្មេងស្រីម្នាក់ បា ន ស្លា ប់ ដោយ ឃើញ ស្នា ម មុ ខរ បួ ស អា .រ .ក ដែល ទំនងជាមាន ជ ន ល្មើ ស អា រ .ក ស ម្លា . ប់ ហើយយ កស ព ជន រង គ្រោះ ម ក ផ្លុ ង ចោ ល នៅម្តុំផ្លូវចំណោតចុះទៅវត្តអូរត្រេះ (ផ្លូវអាឡាំងឌឺឡុង) ។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជន រ ង គ្រោះ ពា ក់ អាវ ដៃវែ ងពណ៌ លឿង ស្លៀកខោជើង វែងពណ៍ខ្មៅមានឆ្នូតស និងស្រោមជើងពណ៍ស បច្ចុប្បន្នសមត្ថកិច្ចកំពុងពិនិត្យ ស្រា វជ្រាវ៕ ប្រភព៖ Huy Bunleng News