ផ្អើលមួួយសាលា សិស្សស្រីជាច្រើននាក់ ស្រែ កយំផង សើចផង ក្រោយមកក៍ដួ លសន្ល ប់ ជាបន្តបន្ទាប់គ្នា ដោយមិនដឹងមូលហេតុ…(មានវីដេអូស្តែងៗ)

(សៀមរាប)៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី០៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១នេះ មានរឿងហេតុចម្លែក ដោយសិស្សសាលា​ នៃវិទ្យាល័យសំរោង ដែល​ភាគ​ច្រើន​គឺជា​ក្មេង​ស្រី​បាន​ដួ លសន្ល ប់ជា​បន្ត​បន្ទាប់នៅថ្ងៃនេះ ហើយ​បើ​តាម​អ្នក​ភូមិ​ថា សង្ស័ យ​​មក​ពី​មានខ្មោ ចចូល ហេតុការណ៍នេះកើតឡើង ភូមិសំរោង,ឃុំសំរោង,ស្រុកសូទ្រនិគម,ខេត្តសៀមរាប។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ការ​សង្ស័ យ​នេះ គឺ​ដោយ​សារតែពួក​គាត់​ឃើញ​ក្មេងៗទាំងនោះ នៅ​មុន​ពេល​សន្ល ប់​មាន​អាការៈប្លែកៗ ដូចជា យំ សើច បន្ទាប់​មក​ក៏​សន្ល ប់​ជា​បន្ត​បន្ទាប់។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ចំពោះ​ករណីនេះ នៅ​មិន​ទាន់​មាន​ការ​បញ្ជាក់ពី​ក្រុមគ្រូពេទ្យ​នៅ​ឡើយ​ទេថា តើ​ក្មេងស្រីៗទាំងនោះ​កើត​អាការៈ​អ្វី បានជាសន្ល ប់នោះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​យ៉ាងណាមិញ ក្រោយ​កើត​ហេតុ​កា រណ៍​នេះ មាន​គ្រូអាគមន៍​នៅ​ក្នុង​តំបន់​នោះ បានចូល​មក​ធ្វើពិធី ហើយថា ដោយ​សារ​តែអ្នកថែរក្សា​ទៅសាលានោះ​គ្មាន​ផ្ទះ​នៅ និង​ទាមទារ​ឲ្យ​មាន​ការ​ធ្វើព្រះភូមិសម្រាប់​អ្នក​ថែរក្សា៕ ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់សូមទស្សនាវីដេអូនៅខាងក្រោមនេះ៖