អាសូរណាស់!! នារីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់ បានស្លា ប់បាត់ប ង់ជីវិតយ៉ាងរន្ធ ត់ ដោយសារតែ…(មានវីដេអូ)

កាលពីវេលាម៉ោងប្រ ហែ ល ៩យប់ថ្ងៃទី០២ ខែមិនា ឆ្នាំ២០២១ នេះ មា នក រ ណីដ៏ គួ រ ឲ្យ ភ្ញា ក់ផ្អើ ល មួយ ដោយនារីស្រ ស់ស្អា តម្នា ក់ ត្រូវ បា ន គេ ប្រទះ ឃើញ ស្លា ប់ នៅ ក្នុងបន្ទ ប់ជួ ល ដែល ករ ណី នេះ ត្រូវគេដា ក់កា រស ង្ស័ យថា នាង ត្រូវ បុរ ស ជា ស ង្សារ អា រ. ក ស ម្លា .ប់ ។

ហេ តុកា រណ៍ នេះ កើ ត ឡើង នៅ ក្នុងប ន្ទ ប់ជួល ស្ថិ តក្នុង ភូមិក្បា លស្ពា ន១ ម្តុំ គ្លី និកន គ ររា ជ្យ ក្នុ ង សង្កា ត់ និ ងក្រុង ប៉ោយ ប៉ែ ត ខេ ត្ត បន្ទាយ មា ន ជ័យ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ស្ដ្រី រ ង គ្រោះ ជា បុ គ្គ លិកកា ស៊ី ណូ យោង តា មប្រភព ព័ ត៌ មានក ន្លែងកើ តហេ តុ បា នឱ្យដឹងមុន

នេះម កថា ស្រី្ត រ ងគ្រោះ មា នឈ្មោះ ហួ ន ស្រី អាយុ២ ២ឆ្នាំ ជា បុគ្គលិ កបំរើ ការ ងារក្នុ ងកាសុីណូ មួយម្តុំនា គទិព្វ២ ផ្នែក SlotSuper Machine។ ការ ស្លា ប់ រប ស់ នាង ស ង្ស័ យ តាំ ងពីព្រឹ កម កម្ល៉េះ ព្រោះល្ងាច ហើយទើ បដឹង ពេលមា នម នុស្សទៅគោះ ទ្វា រទៅរក នៅបន្ទ ប់ជួ ល នោះ ៕