ឃើញហើយរំជួលចិត្តណាស់!! ឪពុកម្តាយយំចង់គាំ ង ក្រោយកូនស្រីកំពុងពេញស្រលាញ់ផង បែរជាត្រូវស្លា ប់បាត់ប ង់ជីវិត ដោយសារតែ…

ហ្វេសបុក៖ ប្រិយមិត្តអ្នកនិយមលេងហ្វេសប៊ុក មានការសង្វេកគ្រប់គ្នាក្រោយពីឃើញគ្រួសារមួយត្រូវបានបា ត់បង់ កូនស្រីជាទីស្រលាញ់ស្មើរនឹងដួងកែវភ្នែកនឹងជីវិត ខំពពោះ៩ខែ១០ថ្ងៃររហូតបានធំដឹងក្តី តែ អកុសលដោយសារតែជំ ងឺត្រូវបានឆ ក់យកកូនស្រីរបស់ខ្លួនលារហូតហើយគ្មានថ្ងៃវិលវិញនោះឡើយ

អ្វីដែលក្តុក្តួលនោះត្រូវម៉ាក់ប៉ារបស់ស ពក្មេងស្រីរូបនេះយំសោករៀបរាប់ថា៖ «នីត នីត កូនទៅចោលប៉ា រហូតហើយ នៅម៉ោង៨៖១៥នាទីកូនឆ្លាតរបស់ប៉ាសូមអោយកូនចាប់ជាតិក្រោយមកជាកូនប៉ានឹងម៉ាក់ទៀត ម៉ាក់ប៉ានឹងរង់ចាំកូនទាំងរីករាយ»។ ប្រភព៖ Kem Sakariya