រំជួលចិត្តណាស់!! សុនខស្មោះត្រង់ ដេកយាមកន្លែងម្ចាស់ស្លា ប់រហូតដល់…(មានវីដេអូ)

កាល​ពី​ពេល​ថ្មីៗ​នេះ ស ត្វ​សុនខ​ដ៏​ស្មោះ​ត្រង់​មួយ​ក្បាល ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​ក្រិក ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​មនុស្ស​រាប់​លាន​នាក់​ជុំ​វិញ​ពិភព​លោក ​​រំជួ ល​ចិត្ត​អាណិ ត​​​ជា​ខ្លាំង បន្ទាប់​ពី​វា​ត្រូវ​បាន​គេ​រាយ​ការណ៍​ថា ​បាន​ចំណាយ​ពេល​អស់​ ១៨​ខែ​ដេក​នៅ​ជាយ​ផ្លូវ ជា​ទីកន្លែង​ដែល​ម្ចាស់​របស់​វា​បាន​ស្លា ប់​បា ត់​បង់​ជី វិត​ដោយ​សារ​​ជួ ប​គ្រោះ ​ចរាច រណ៍។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​អំបូរ​សុនខនេះ​ហៅ​​ជា​ភាសាក្រិក​ថា Hachiko ត្រូវ​បាន​ក្លាយ​ជា​ប្រភេទ​ស ត្វ​​​សុនខ​ដែល​មាន​ភាព​ស្មោះ​ត្រង់​នឹង​ម្ចាស់​​ជា​ទីបំផុត និង​ធ្លាប់​មាន​រឿង​រ៉ាវ​ទាក់ទង​ទៅ​នឹង​សុនខ​ប្រភេទ​នេះ​ដូច​គ្នា​ ​គឺ​រង់​ចាំ​ម្ចាស់​របស់វា​​ជា​ច្រើន​ឆ្នាំ​នៅ​ស្ថានីយ​រថភ្លើ ង​ក្នុង​ប្រទេស​ជប៉ុន ​បន្ទាប់​ពី​ម្ចាស់​របស់​វា​បាន​ ស្លា ប់​បា ត់​បង់​ជី វិត​នៅ​ទី​នោះ​​ដែរ​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ស ត្វ​សុនខ​ពណ៌​ស​មួយ​ក្បាល ​មិន​មានឈ្មោះ​នេះ ត្រូវ​បាន​គេ​រាយ​ការណ៍​ថា បាន​រស់​នៅ​ទីកន្លែង​ម្ចាស់​វា​ស្លា ប់​នៅ​ផ្នែក​ខាង​នៃ​ផ្លូវ​ ក្បែរទី​ក្រុង​ Nafpaktos ប្រទេស​ក្រិក អស់​រយៈ​ពេល​ ១​ឆ្នាំ​កន្លះ​ពោល​ចាប់​តាំង​ពី​ថ្ងៃ​ទី៩ ខែ​ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៧ មក​។ ទោះ​បី​មាន​អ្នក​ស្រុក​ជា​ច្រើន​នាក់​ព្យាយាម​មក​

យក​វា​ទៅ​ក៏​ដោយ ក៏​វា​នៅ​តែ​រត់​គេ ច​ខ្លួន ហើយ​តែង​តែ​វិល​ត្រឡប់​មក​​កាន់​កន្លែង​ដែល​ម្ចាស់​របស់​វា​​បា ត់​បង់​ជី វិត​ក្នុង​ឧបទ្ទវហេ តុ​ក្រឡា ប់​ឡាន​វិញ​ដដែល។ ការ​ ស្លា ប់​របស់​បុរស​វ័យ ​៤០​ឆ្នាំ ​ឈ្មោះ​ Haris នេះ គឺ​ជា​ម្ចាស់​របស់​សុនខ និង​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​តំបន់​នោះ​មាន​ការ​ភ្ញាក់​ផ្អើល​ជា​ខ្លាំង។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ​មុន​នេះ ​បង​ប្រុស​របស់​គាត់​ក៏​បាន​បា ត់​បង់​ជីវិត​ដោយ​សារ​គ្រោះ​ ថ្នា ក់ ​ចរាចរណ៍​ស្រដៀង​គ្នា​នេះ​ផង​ដែរ។ បង​ប្អូន​ប្រុស​គេ​ទាំង​២​ នាក់ ​បាន​បា ត់​បង់​ជីវិត​ដោយ​សារ​គ្រោះ ​ថ្នា ក់​ ចរាចរណ៍​ត្រឹម​តែ​ចម្ងាយ​ប៉ុន្មានគីឡូ​​ប៉ុណ្ណោះ​ពី​ផ្ទះ​របស់​ពួក​គាត់ ប៉ុន្តែ​ករណី​រឿង​រ៉ាវ​នៃ​ការ​ស្លា ប់​របស់​លោក​ Haris​ បាន​ក្លាយ​ជា​រឿង​ដែល​ខ្លោ ច​ផ្សា​ជា​ទី​បំផុត គឺ​សុនខ​របស់​លោក​រស់​នៅ​ជាយ​ផ្លូវ​​ដើម្បី​​​​រង់ចាំ​លោក​ត្រឡប់​មក​វិញ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​មនុស្ស​គ្រប់​គ្នា​មាន​ចម្ងល់​ថា ​​តើ​ពេល​​​គ្រោះ ​ថ្នា ក់​សុនខ​​នៅ​ក្នុង​រថយន្ត​នោះ ឬ​ក៏​អត់​? ​​ហើយ​វា​មក​ដល់​ទី​នេះ​ដោយ​របៀប​ណា ដែល​មាន​ចម្ងាយ​ច្រើន​គីឡូម៉ែត្រ​ពី​ផ្ទះ​អ្នក​ស្រុក? ប៉ុន្តែ​អ្នក​នៅ​តំបន់​នោះ​បាន​ឲ្យ​ដឹងថា ​សុនខ​មួយ​ក្បាល​នោះ​មក​នៅ​ទី​នេះ​ ចាប់​តាំង​ពី​មាន​ឧបទ្ទវហេ តុ​ក្រឡា ប់​រថយន្ត ​ស្លា ប់​លោក Haris​ មក​ម៉្លេះ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បន្ទាប់​ពី​បាន​នាំ​សុនខ​ផ្លាស់​ទី​ហើយ ​វា​នៅ​តែ​ត្រឡប់​មក​វិញ​ដើម្បី​ចាំ​ម្ចាស់​ដដែល មនុស្ស​នាំ​គ្នា​សាង​សង​ជំរក​ឲ្យ​វា​ ហើយ​ចាប់​ផ្តើម​យក​អាហារ​ និង​ទឹក​មក​ឲ្យ​វាស៊ី​​ជា​រៀងរាល់​ថ្ងៃ។ វា​ត្រូវ​បាន​គេ​រាយការណ៍​ថា​ ចំណាយ​ពេល​របស់​វា​ដេក​នៅ​លើ​ដី ហើយ​សម្លឹង​មើល​ពី​ចម្ងាយ ហាក់​ដូច​ជា​កំពុង​រង់​ចាំ​ម្ចាស់​របស់​វា​ត្រឡប់​មក ហើយចាំ​​យក​វា​ទៅ​ផ្ទះ​វិញ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​វា​​មិន​ព្រម​ទាំង​ណា​ទាល់​តែ​សោះ​ បើ​ទោះ​បី​ជា​កម្ដៅ​​ថ្ងៃ​ក្តៅ​យ៉ាង​ណា​ក៏​ដោយ សុខ​ចិត្ត​ជ្រក​​កោន​ក្នុង​គុម្ពោត​ព្រៃ​ក្បែរ​កន្លែង​ ស្លា ប់​របស់​ម្ចាស់​វា។ សុនខ​ដ៏​ស្មោះ​ត្រង់​មួយ​ក្បាល​នោះ ត្រូវ​បាន​គេ​ចែក​ចាយ​ពាសពេញ​អ៊ីនធឺណិត​ក្នុង​ប្រទេស​ក្រិក កាល​ពី​សប្ដាហ៍​មុន ​បន្ទាប់​ពី​សារព័ត៌មាន​ Nafpaktia​ បាន​បង្ហោះ​វីដេអូ​ទៅ​ក្នុង​បណ្ដាញ​សង្គម You Tube។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​គួរ​បញ្ជាក់​ផង​ដែរ​ថា ​នេះ​មិន​មែន​ជា​រឿង​ទី​មួយ​ទេ ដែល​ស ត្វ​សុនខ​មាន​ភាព​ស្មោះ​ត្រង់​ជា​មួយ​ម្ចាស់ ​​ដោយ​នៅ​ប្រទេស​កូរ៉េ​ខាង​ត្បូង​ក៏​មាន​សុនខ​ចាំ​ម្ចាស់​ដែរ ឈ្មោះ​ Fu Shi បាន​រង់​ចាំ​ម្ចាស់​វ័យ​ចំណាស់​របស់​វា​ត្រឡប់​មក​ផ្ទះ​វិញ អស់​រយៈ​ពេល​ ៣​ឆ្នាំ។ ឯ​សុនខ ឈ្មោះ Huachito​ ក៏​ជា​សុនខ​ដែល​មាន​ភាព​

ស្មោះ​ត្រង់​បំផុត​ក្នុង​ប្រទេសបូលីវី។ ហើយ​នៅ​ពេល​ថ្មី​បំផុត​នេះ ​ប្រភេទ​សុនខ ​Hachiko ដដែល​ នៅ​ប្រទេស​អាហ្សង់ទីន ​ក៏​បាន​រង់​ចាំ​ម្ចាស់​របស់​វា​នៅ​ឯ​ស្ថានីយ​ប៉ូលិស​ ដោយ​សារ​ម្ចាស់​របស់​វា​ត្រូវ​បាន​សមត្ថកិ ច្ច​ឃា ត់​ខ្លួ ន​អស់​ជាង​មួយ​ឆ្នាំផងដែរ​៕