ក្តៅៗ!! ក្រសួងសុខាភិបាល បានរកឃើញអ្នកជំ ងឺ៣ នាក់ ដំបូងគេដែលបានឆ្ល ងកូវី ដ បំប្លែងថ្មី…

ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសរកឃើញករណីវិជ្ជមានជំ ងឺកូវីដ-១៩ថ្មីចំនួន២៥ នាក់ (២៣ នាក់ជាអ្នកពា ក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍២០ កុម្ភៈ) និងមិនមានករណីព្យាបា លជាសះស្បើ យទេ ព្រមទាំងរកឃើញមេ រោ គបម្លែងថ្មីលើអ្នកជំ ងឺ៣ នាក់ នៅថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ។

គិតត្រឹមថ្ងៃទី២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ នេះ កម្ពុជាមានអ្នកជំ ងឺ កូ វី ដ-១៩ កើនដល់ចំនួន៥៩៣ នាក់ ក្នុងនោះជាសះស្បើ យ៤៧៥ នាក់ និងគ្មាករណី បា ត់ប ង់ជីវិតទេ។

សូមរំលឹកថា នៅកាលពីថ្ងៃទី ២០ កុម្ភៈ សម្តេចបានថ្លែងថាចំណុចដំបូងនៃព្រឹត្តិការណ៍២០ កុម្ភៈនេះ គឺផ្តើមចេញពីចំណុច ក្លឹបកម្សាន្ត (N8) ហើយពេលនេះអាជ្ងាធរបានចុះបិ ទក្លឹបកម្សាន្ត (N8) និងអាផាតមិន២ កន្លែង រួចទាំងតំបន់មួយចំនួនទៀតនៅក្នុងទីក្នុងភ្នំពេញរួចរាល់ហើយ។