និយាយផងយំផង!! ធ្វើឲ្យឧកញ៉ា ស្រី ចាន់ថន ចង់យំតាម ជិះកង់ជិត១៥km អោយទាន់កម្មវិធីបុណ្យនៅវត្ត ព្រោះតែ…

នេះបើយោងតាមរយៈការបង្ហោះរបស់ឧកញ៉ា ស្រី ចាន់ថន នៅលើគណនីហ្វេសប៊ុកផេកផ្ទាល់ខ្លួននៅមុននេះបន្តិច បានសរសេររៀបឲ្យបានដឹងថា៖ ពិតកំស ត់ណាស់ ខំជិះកង់ជិត ១៥ km អោយទាន់កម្មវិធីបុណ្យនៅវត្ត ខ្លា ចរើសសំបកកំប៉ុងអេតចាយមិនទាន់គេ អត់លុយទិញបាយហូប ខ្ញុំសួរថា “ប៉ាម៉ាក់ក្មួយប្រុសនៅឯណា?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ក្មួយក៏អួ លដើមករនិយាយទាំងទឹកភ្នែក ថាឳពុកម្តាយទៅធ្វើការនៅថៃ ដើម្បីរកប្រាក់សងអង្គការ ហើយក្មួយរស់នៅចិញ្ចឹមជីវិតជាមួយអ៊ុំ ភ្លាមៗនោះខ្ញុំក៏មានរម្ម ណ៏អ្វីម្យ៉ាង បានឲ្យធ្វើអោយខ្ញុំ ទឹកភ្នែ ករលី ងរលោង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដោយសារបានឃើញទឹ កភ្នែករបស់ក្មួយប្រុសហូរស្រក់ ព្រោះតែខំតស៊ូរស់នៅ ដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិ តដោយខ្លួនឯង ដោយឃើញពីការតស៊ូ និងភាពអាណិ តអាសូរ ខ្ញុំក៏បានសួរបន្តថា “តើក្មួយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ចង់មករស់នៅជាមួយពូទេ?” តែក្មួយមិនព្រម ខ្ញុំក៏បានទុកលេខទូរស័ព្ទក្រុមការងារ ដើម្បីក្មួយមានការអ្វីអាចអោយពូជួយបាននៅពេលក្រោយបាន។ ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់សូមទស្សនារូបភាពនៅខាងក្រោម៖