ក្តុកក្តួលចិត្តណាស់!! ក្រោយឃើញរូបនេះហើយ ស្វាមួយក្បាលបានស្រែ កទ្រហូរយំប្រឹងដាស់កូន…

បរទេស៖ សារព័ត៌មានបរទេសមួយឈ្មោះថា Dailymail បានចុះផ្សាយស ត្វស្វាមួយក្បាលបានស្រែ កទ្រហូរយំ ព្យាយាមដាស់កូនតូចរបស់ខ្លួនអោយងើបឡើងវិញដែលមើលទៅគួរអោយរន្ធ ត់បំផុត ដែលថតបានដោយបុរសម្នាក់ឈ្មោះ Avinash Lodhi នៅទីក្រុង Jabalphur ប្រទេសឥណ្ឌា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បុរសវ័យ 31 ឆ្នាំខាងលើនេះបាននិយាយថា «រូបភាពមួយនេះវាបានចា ក់ ទ ម្លុះ បេះដូងខ្ញុំខ្ទេ ចខ្ទីអស់ហើយ។ ខ្ញុំមានអាជីពជាអ្នកថតរូបប៉ុន្តែខ្ញុំពុំធ្លាប់បានឃើញទិដ្ឋភាពដ៏រន្ធ ត់បែបនេះពីមុនមកឡើយ»។ លោក Lodhi ថតបាននៅរដ្ឋ Madhya Pradesh ភាគកណ្តាលនៃប្រទេសឥណ្ឌា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ហើយលោកក៏បានបន្ថែមទៀតថាលោកពុំបានដឹងថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះ​មេ ហើយនិងកូនស្វានេះឡើយ ព្រោះរឿងហេតុនេះកើតឡើងលឿនណាស់ តែសំណាងល្អដែរដែលកូនរបស់វាមិនស្លា ប់ ហើយបានដឹងខ្លួនឡើងវិញនៅបន្តិចក្រោយមក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នេះហើយជាទឹកចិត្តរបស់ម្តាយ សូម្បីតែសត្វក៏វាចេះស្រឡាញ់កូនវាដែរ៕