មនុស្សម្នាក់ ក្នុងចំណោម ៤ នាក់ បានស្លា ប់ភ្លាមៗ បន្ទាប់ពីបរិ ភោគ ស ត្វ មួយនេះ…

ខេត្តព្រះវិហារ៖ (ព័ត៌មានបឋម) នៅថ្ងៃទី ២៣ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២១ យោងតាមគណនីហ្វេសបុកមួួយដែលមានឈ្នោះថាSap Bunsoeunបានឲ្យដឹងថា៖ «មានករ​​ ណីមនុស្សចំនួន ៤ នាក់ បានបរិភោ គ ស ត្វ ស ង្កូវដួ ងដែលយកពីដើមត្នោត ហើយបន្ទាប់ពី ហូ បរួច មានបុរសម្នាក់បាន ពុ ល ស្លា ប់ ភ្លាមៗ

ចំណែកឯមនុស្ស ៣ នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានជួ យប ន្សា បទាន់ពេល ចំពោះបុរសដែលបាន ស្លា ប់ មានឈ្មោះម៉ៅ លាន,អាយុ ២៨ ឆ្នាំ,មុខរបរកសិករ ហេតុកា រណ៍មួយនេះផងដែរកើតឡើងស្ថិតនៅភូមិសែនគង់,ឃុំចំរើន,ស្រុកសង្គមថ្មី,ខេត្តព្រះវិហារ»។​​ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតនឹងជម្រាប់ជូននាពេលក្រោយ៕