ពុទ្ធោ! ឥណ្ឌូណេស៊ី ទើបធ្លា ក់យន្តហោះថ្ងៃមុន ឥលូវជួបគ្រោះផ្តា ច់ជី វិតមនុស្ស ១៣នាក់ និង ២៦នាក់ទៀតបា ត់ខ្លួន ដោយសារ…

(ហ្សាការតា)៖ ក្រុមអ្នកស ង្រ្គោះនៅប្រទេសឥណ្ឌូណេស៉ី កំពុងតាមស្វែងរកមនុស្ស ២៦ នាក់ ដែលនៅតែបន្តបា ត់ខ្លួ ន ក្រោយគ្រោះ បំណា ក់ដីចំនួន ០២ បានវា យប្រ ហារ លើភូមិមួយ ស្ថិតក្នុងខេត្តជ្វាខាងលិច (West Java) កាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅ។ នេះបើតាមការចេញផ្សាយ ដោយសារព័ត៌មាន CNA នៅរសៀលថ្ងៃអង្គារ ទី ១២ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២១ ។

មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ ១៣ នាក់បានបា ត់ប ង់ជីវិ ត និង ២៩ នាក់ផ្សេងទៀតបានរ ងរបួ ស ក្នុងគ្រោះ បំណា ក់ដីដែលប ង្កឡើងដោយភ្លៀ ងធ្លា ក់ខ្លាំង កាលពីអាទិត្យចុងសប្តាហ៍មុននេះ នៅភូមិមួយឈ្មោះថា ស៊ីហានជួង(Cihanjuang)ក្នុងស្រុក ស៊ូមេដាង (Sumedang) ខេត្តជ្វាខាងលិចរបស់ឥណ្ឌូណេស៉ី។ ក្នុងចំណោមជន រ ង គ្រោះ ទាំងនោះ ក៏មានក្រុមអ្នកជួយស ង្គ្រោះ នៅក្នុងករ ណីគ្រោះ បំណា ក់ដីទីមួយផងដែរ។

គួរបញ្ជាក់ថា ដោយសារតែការធ្លា ក់ភ្លៀ ងខ្លាំងមួយរយៈចុងក្រោយនេះ បានប ង្កឲ្យមានគ្រោះ បំណា ក់ដីជាច្រើន ព្រមទាំងការជ ន់លិ ចនៅតំបន់មួយផ្នែកធំ នៃប្រទេសឥណ្ឌូណេស៉ី ជាទីដែលមនុស្សរាប់លា ននាក់រស់នៅតាម តំបន់ខ្ពស់រាប និងតំបន់ទំនាបដែលនៅជិតៗដងទន្លេ។ កាលពីចុងសប្តាហ៍មុន ឥណ្ឌូណេស៉ីក៏បានជួ បឧប ទ្ទវហេ តុធ្លា ក់យន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរផ្ទុកមនុស្ស ៦២ នាក់ ចូលទៅក្នុងសមុទ្រជ្វាផងដែរ៕