ខាតបង់មិនស្ទើរទេ! ទូរកុងតឺន័រជាច្រើនបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹក ដោយសារតែកប៉ាល់បុកនឹង…

វៀតណាម៖ នៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃទី០៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ កប៉ាល់ដឹកទំនិញបានក្រឡាប់និងទម្លាក់កុងតឺន័រចំនួន ២២គ្រឿង ខណៈពេលកំពុងផ្ទុកនិងដឹកជញ្ជូនទំនិញនៅកំពង់ផែ Cai Mep -Thi Vai (TCTT) ប្រទេសវៀតណាម។

ជាលទ្ធផលកុងតឺន័រចំនួន ២១ បានធ្លាក់ចូលក្នុងទឹកទន្លេនិងកុងតឺន័រចំនួន ១ បានខូចខាត ដោយសារកប៉ាល់បុ កនឹងកំពង់ផែ។ ក្រុមហ៊ុន Tan Miff ក្រុមហ៊ុនកំពង់ផែញូវយ៉កបច្ចុប្បន្នកំពុងទាញកុងតឺន័រឡើងពីលើកំពង់ផែហើយ។

តាមព័ត៌មានបានអោយដឹងថាកុងតឺន័រទាំង ២២ ត្រូវបាននាំចូលកប្បាស ដែលដឹកដោយក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូន Maersk ទៅកាន់កំពង់ផែ Cai Mep -Thi Vai បន្ទាប់មកដឹកទំនិញទៅកំពង់ផែគោលដៅ Cat Lai បន្ទាប់ពីជួយសង្គ្រោះ ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនម្ចាស់អាជីវកម្មកំពង់ផែនិងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងនឹងធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីកំណត់ការខូចខាតនិងផែនការទូទាត់សំណងនិងដោះស្រាយឧប្បត្តិហេតុនេះ៕