ចប់បាត់!!!ប៉ូលីសប្រទះឃើញ ហាងមីស៊ុបសាច់មនុស្សមួយនៅថៃ

ថៃ៖ នេះបើតាមរយៈកាចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌ មានមួយដែលមានឈ្មោះធា Oriental Daily របស់ ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី កាលពីថ្ងៃទី២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ បានអោយដឹងថាអាជ្ញាធរបានទទួល ដំណឹងអំពីមនុស្សមួយក្រុម ដែលបានចូលទៅ ហូបមីស៊ុបក្នុងហាងមួយក្នុងតំបន់ ឡាតក្រាបាង ក្នុងទីក្រុងបាងកក ប្រទេសថៃ។ ដោយពួកគេ មានអារម្មណ៍ចម្លងចំពោះសាច់ធ្វើស៊ុបនោះ នឹងដាក់ការសង្ស័យថាជាសាច់មនុស្ស។

ក្រោយទទួលបានដំណឹងប៉ូលីសបានចុះទៅដល់ ហាងខាងលើ ក៏ប្រទះឃើញនៅស្មាឈាម ជាមួយ បំណែកសាច់មនុស្សជាច្រើន ដែលម្ចាស់ហាងរៀប ចំនឹងដាក់កិនធ្វើសាច់ស៊ុបទៀត។

ក្នុងនោះប៉ូលីសបានអោយដឹងថាជនរងគ្រោះ មានឈ្មោះថា Prisit Inpathom ដែលជាភ្ញៀវប្រចាំ នៅហាងខាងលើ។ បុរសដែលស្លាប់ខាងលើត្រូវ បានរកឃើញថាមានស្នាកាំបិតជាច្រើននៅលើ ខ្លួន ដែលក្នុងមាន ៥កាបិតនៅស្មា នឹង ១នៅភ្លៅ។ ប៉ូលីសនៅមិនទាន់ដឹងអំពីមូលហេតុ ច្បាស់លាស់ ដែលបង្កអោយមានការសម្លាប់ ធ្វើ ស៊ុបយ៉ាងសាហាវថ្នាក់ដែរ។​ ហើយមិនដឹងថាមាន មនុស្សច្រើនប៉ុន្មានដែលបានបរភោគស៊ុបនេះ។

តើបងប្អូនធ្លាប់ចូលដែរឬទេ???

ប្រភព៖ camnews

%d bloggers like this: