គួរអោយអាណិតណាស់! ឪពុកបង្កេីតរំលោភកូនពិការយះពេលមួយឆ្នាំកន្លះ ស្ដាប់កូននិយាយថា គាត់ឈឺចាប់ប៉ុនណា ចុងក្រោយចាក់សាំងដុតកូនទាំងរស់ តែបានអ្នកជិតខាងជួយទាន់…. (មានវីដេអូ)

ឪពុកបង្កេីតរំលោភកូនពិការយះពេលមួយឆ្នាំកន្លះ ស្ដាប់កូននិយាយថាគាត់ឈឺចាប់ប៉ុនណា ចុងក្រោយចាក់សាំងដុតកូនទាំងរស់ តែបានអ្នកជិតខាងជួយទាន់។ តេីបងប្អូនដឹងទេថា មានរឿងអ្វីបន្ទាប់ពីឪពុកគាត់ជាប់ពន្ធនាគា? គឺក្មួយស្រីបានទៅថ្វាយបង្គំលាឪពុក លេីកលែងទោសអោយឪពុកដោយនិយាយថា

ពីមុនពុកតែងតែការពារកូនពីភាពភ័យខ្លាច តែរយះពេលមួយឆ្នាំកន្លះនេះ កូនពិតជាខ្លាចពុកណាស់ពេលស្ដាប់រឿងគាត់ហេីយ តេីបងប្អូនមានអារម្មណ៍យ៉ាងណា? ខ្លោចផ្សារទេ? សូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នា កុំរេីសអេីងពួកគាត់ កុំភ្លេចទៅអោបគាត់ហេីយស្ដាប់រឿងគាត់ផង ៕

%d bloggers like this: